• Kategorijos

 • Gairės

  Politiniai anekdotai

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...

  - Mes pradėjome gyventi geriau, – pasakė vyriausybė.
  - Mes džiaugiamės už jus, – pagalvojo liaudis.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...

  Kavinėje Bušas ir Putinas tariasi kaip užgrobti keletą šalių turinčių naftos. Į kavinę užeina jaunuolis, pamato prezidentus, prisėda šalia ir klausia Bušo:
  - Tai ką planuojat?
  - Na, galvojam užgrobti Iraką, teks paaukoti keletą milijonų irakiečių ir vieną blondinę dideliais papais.
  Jaunuolis susigraudina ir taria:
  - O tai kam žudyt blondinę?
  Bušas atsisuka į Putiną ir sako:
  - Sakiau, kad tie irakiečiai niekam nerūpės!

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...

  Aplankę Maskvą, užsienio turistai nustebo sužinoję, kad sostinės sinagogoje nėra vyriausiojo rabino.
  Kai apie tai pranešė Brežnevui, jis rimtai susirūpino ir nurodė tuoj pat parinkti tinkamą kandidatą šiam atsakingam postui.
  Netrukus CK instruktorius pateikė ilgą sąrašą, pabrėždamas, kad visi buvo KGB patikrinti, yra patikimi partijos nariai ir, dar priedo, žino visas žydų religines šventes.
  Peržvelgęs sąrašą, Brežnevas nustebo:
  - Ką tu čia man siūlai? Juk sąraše vieni žydai…

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Milicijoje Kovos su grobstymais ir spekuliacija skyriuje suskambėjo telefonas:
  - Komjaunimo gatvės 38 namo kieme sukrauti rastai. Rąstuose paslėpti auksiniai cariniai rubliai ir deimantai…
  - Supratau. Kas pranešė?
  - Pyp… pyp… pyp…
  Kitą dieną vienam šio namo gyventojui kažkas paskambino:
  - Chaimai, kaip reikalai?
  - Puiku.
  - Buvo?
  - Taip, ačiū tau, visas malkas man veltui sukapojo…

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Gorbačiovas klausia Bušą kiek Amerikoje uždirba eilinis darbininkas.
  - Šimtą dolerių per dieną, – atsako šis.
  - O kiek išleidžia pragyvenimui?
  - Dvidešimt dolerių.
  - Tai kur deda likusius?
  - Kur nori, ten ir deda. Koks mano reikalas?
  - O kiek uždirba jūsų darbininkas? – dabar jau klausia Bušas Gorbačiovą.
  - Dvidešimt rublių.
  - O kiek išleidžia pragyvenimui?
  - Visus ligi kapeikos.
  - Tai iš kur ima kitiems reikalams?
  - Iš kur nori iš ten tegul ir ima. Koks mano reikalas?

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Valgykloje klientas savo lėkštėje pastebėjo musę. Pasikvietė padavėją ir tarė:
  - Žiūrėkit, mano lėkštėj musė.
  - Tik viena? Būtumėt matę, kas katile dėjosi.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Jonas iš Vilniaus skambina draugui Petrui į Klaipėdą. Tarp kitko klausia:
  - Beje, ar tu negavai mano laiško?
  - ar to, kuriame prašai, kad paskolinčiau pinigų?
  - Taip, – patvirtina Jonas.
  - Ne, negavau,- užtikrina Petras.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Susitarė angelai su velniais sužaisti futbolo mačą. Išgirdęs apie tai vienas buvęs pragare didelis futbolo sirgalius tarė velniams:
  - Pralošit. Paminėsit mano žodį.
  - Kodėl taip manai? – pasidomėjo velniai.
  - Tarp angelų yra patys geriausi žaidėjai.
  - Niekai, – nenusiminė velniai. – Užtat tarp mūsų – visi teisėjai.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Kalbasi du pažįstami:
  - ar nori, kad papasakočiau kooperatinį anekdotą?
  - Na..
  - Mokėk penkis rublius.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Tarybiniai laikai.
  Prancūzui turistui gerokai pabodo tarybiniai restoranai ir nuobodžios estrados programos. Grįžęs į viešbutį, jis paklausia budinčiojo, ar įmanoma kur nos rasti striptizo barą.
  - Taip, – atsako budintis.
  - Puiku, – nušvinta prancūzas. – Kur?
  - Stokholme, pone…

  Dienos anekdotas