• Kategorijos

 • Gairės

  Kariniai anekdotai

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  - Psichiatrinė ligoninė?
  - Taip.
  - Ką jūs pasakytumėte apie žmogų, kuris kelia visus žmones 6-tą valandą ryto, grodamas trimitu?
  - Turbūt jam nepakenktų pagulėti pas mus.
  - Tai atvažiuokite. Mūsų adresas… trečiasis batalionas, pirma kuopa…

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Eina kareivis per mūšio lauką. Visur lavonai. Staiga išgirsta kažkieno dejuojantį balsą:
  - Padėk man, brolau, nebegaliu daugiau kentėti. Nušauk mane.
  Kareivis nieko negalvodamas paleido automato seriją į sužeistąjį ir eina toliau. Iš už nugaros pasigirsta tas pats balsas:
  - Ačiū, brolau.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Operuoja pulkininką – smegenų operacija. Atidaro kaukolę, išima smegenis. Čia į operacinę įbėga kareivis ir šaukia:
  - Pulkininke, jums suteikė generolo laipsnį!!!
  Pulkininkas pašoko nuo operacinio stalo, užsidarė kaukolę Ir bėga lauk. Chirurgas jam įkandin:
  - Pulkininke, o smegenys?!!!
  - Visų pirma – aš jau generolas, o antra – kam man dabar tie smegenys!!!

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Kalbasi du karininkai:
  - Tu girdėjai? Pavogė visą pulkininko biblioteką!
  - Kaip, visas dvi knygas?
  - Taip. Jis net nesuspėjo apipaišyti antrosios knygos.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Karininkas klausia eilinio:
  - Kodėl batai nevalyti?
  - O tai ne jūsų problemos.
  - Ką!? Aš dar kartą tavęs klausiu. Kodėl batai nevalyti?
  - Nėra gutalino.
  - O tai ne mano problemos.
  - Aš taip jums ir sakiau pirmą kartą.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Sugrįžo sūnus iš kariuomenės. Mama jo klausia:
  - Ar skriaudė tave?
  - E… ne.
  - O ar nemarino tavęs badu?
  - Ne.
  - O turbūt barė dažnai?
  - Manęs tai nebarė, bet štai tave…

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Suteikiant karo laivo kapitono laipsnį, vienas komisijos narys uždavė tokį klausimą:
  - Jūsų laive nukrito trimetrinis stiebas ir jūsų žinioje yra septyni matrosai ir vienas seržantas. Kokie bus jūsų veiksmai?
  Pretendentas pradėjo vardinti įvairiausius būdus, kaip technikos pagalba būtų galima tai padaryti. Čia jį pertraukia klausimą uždavęs komisijos narys:
  - Neteisingai, neteisingai… viskas ką jums reikia padaryti, tai duoti komandą: “Seržante, pastatykit stiebą į vietą!”

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Jaunuolio, savanoriu norinčio tarnauti laivyne, medicinos komisijos gydytojas klausia:
  - Ar mokate plaukti?
  - O ką? Jūs neturite laivų?

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  - Šiandien kasime gilų griovį,- sako viršila kariams.- Su kastuvais aš jau susitariau.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  – Koks dalykas yra svarbiausias tanke?- klausia kareivių viršila. Na, kareiviai ima spėlioti, kad tai šarvai, pabūklas, degalai, šoviniai…
  - Ne, kariai!- nutraukia jų spėliones viršila.- Svarbiausia tanke – nepagadinti oro!

  Dienos anekdotas