• Kategorijos

 • Gairės

  Kariniai anekdotai

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Press konferencijoje:
  - Generole, jūs sakėte, kad sprogdinsite branduolinį užtaisą kurio galia neviršys 5 kilotonų, bet mūsų paskaičiavimais…
  - Mes ir patys taip galvojome, bet ji kad sprogs…

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Eina per dykumą kupranugaris. Ant jo išdidžiai sėdi musulmonas, o priekyje, jo žmona, užsimovusi parandžą. Prieina jie oazę, o ten kitas musulmonas geria arbatą. Jis ir klausia atvykėlio:
  - Žemieti, ar tu užmiršai, kad Koranas draudžia žmonai eiti priekyje vyro?
  - Matai, Achmedai, kai buvo rašomas Koranas dar nebuvo minų laukų.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Pekine ruošiamas Tarybų Sąjungos puolimo planas. Didysis vadas Mao Dze Dunas pasilenkęs prie žemėlapio kuria mūšio strategiją:
  - Iš dešiniojo flango 100 milijonų, iš kairiojo flango 100 milijonų, per vidurį 200 milijonų ir dar 200 milijonų paliksime rezerve. Į mūšį mesime visus tankus…
  - Ką, visus tris?
  - Taip visus tris, o iš viršaus aviacija.
  Čia atsistojo vienas generolas ir sako:
  - Aviacijos nebus.
  - Nebus? Kodėl?
  - Lakūnas susirgo.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Pašaukė vilką ir zuikį į kariuomenę. Ateina zuikis į priėmimo komisiją, jam rodo pistoletą ir klausia:
  - Kas tai?
  - Nežinau.
  Parodo automatą:
  - Kas tai?
  - Nežinau.
  Tada rodo plytą ir klausia:
  - Kas tai?
  - Plyta.
  - Gerai. Paskirsim tave į statybininkų brigadą.
  Zuikis išeina ir sako vilkui:
  - Jei nenori žygiuoti reikia atpažinti tik plytą.
  Įeina vilkas. Jam rodo automatą ir klausia:
  - Kas tai?
  - Nežinau.
  Parodo granatą:
  - Kas tai?
  - Nežinau.
  - Tai ką tada žinai?
  - O jūs turite plytą?
  - Būsi desantininku.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Nutarė kareiviai atšvęsti vieną gimtadienį. Taip šventė, kad pragėrė ir pinigus ir ginklus. Atsikelia ryta, nėra su kuo kariauti. Sukvietė pulkininkas visus ir sako:
  - Neturim kitos išeities. Pasiimkim pagalius ir pirmyn. Gal niekas nepastebės?
  Taip ir padarė. Bėga šaukia: “PIRMYN! VALIO!” – Staiga vienas kareivis žiūri, medyje tupi vokietis. Pribėgo prie medžio nusitaikė ir sako:
  - Tu nebegyvas. Aš tave nušoviau.
  - Nė velnio. Aš tanke.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Eilinis ir viršila pajūry. Eilinis:
  - Pažiūrėkit, ši turi neblogas kojas. Ar ne?
  - Nežinau. Aš dar nemačiau jos žygiuojant.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  - Tamsta viršila! Pas tave atėjo žmona!
  - Ne pas “tave”, o pas “jus”.
  - Pas mus ji vakar buvo.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Vasara. Kaimas. Sėdi dvi senutės prie autobusų stotelės. Pro šalį eina kareivių kuopa. Viena senutė atidžiau pasižiūrėjo į juos ir taip ramiai sako kitai:
  - Matau, jų vadas išsitraukė žemėlapį. Tuojau klaus kur jie randasi.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  Susiruošė Napoleonas išeiti iš puotos ir pastebėjo, kad jo kepurę uždėjo ant pačios aukščiausios pakabos. Jis šokinėja į viršų ir bando ją pasiekti. Čia prie jo prieina vienas iš maršalų ir sako:
  - Leiskit aš jums padėsiu. Aš už jus aukštesnis.
  - Kvaily, ne aukštesnis, o ilgesnis. Tarp kitko skirtumą galime greitai sumažinti.

  0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading ... Loading ...


  – Stok! šausiu!
  - Stoviu!
  - Plauk, tuoj nusitaikysiu.

  Dienos anekdotas